Advokát (nejen) pro vaše podnikání

Trestní právo

Poskytuji rychlou a efektivní pomoc. Ať už jste na straně obviněného, nebo poškozeného, jednotlivec nebo společnost.

Obchodní právo

Postarám se, aby vaše podnikání fungovalo v souladu se zákony. Poskytnu vám každodenní právní podporu nejen v soudních sporech.

Compliance program

Podnikáte? Pomohu vám nastavit komplexní systém vnitřní kontroly, který vaši společnost ochrání v případě trestního stíhání.

Whistleblowing

Vytvořím pro Vás jedinečný oznamovací systém, který ochrání vaši společnost stejně jako oznamovatele. Diskrétně a efektivně.

Trestní právo

Hrozí vám (či vaší společnosti) trestní stíhání? Byli jste obviněni? Stali jste se obětí trestného činu? Poskytnu vám nadstandardní a efektivní obhajobu v trestním řízení, dle vašich individuálních potřeb.

MOJE SPECIALIZACE:

Hospodářská a daňová trestná činnost

Pomohu vám s obhajobou, ať už jde o krácení daní, neoprávněné podnikání, pletichy při zadávání veřejných zakázek nebo třeba poškození finančních zájmů EU.

„White Collar Crimes

Jste členy volených orgánů nebo ve vedení obchodních korporací (tzv. „bílé límečky“) a hrozí vám trestní postih a náhrada škody? Najdu pro vás správné řešení.

Obhajoba právnických osob

Čelí vaše společnost trestnímu stíhání? Postarám se o její obhajobu. Pomohu vám vyhnout se majetkovým i existenčním dopadům případného trestu.

Zastupování obětí trestných činnů

Stali jste se obětí trestného činu? Poskytnu vám právní zastoupení a postarám se o to, abyste se domohli svých práv a kompenzace.

„Ukradená společnost

Neoprávněná změna zápisu v obchodním rejstříku nebo změna společníka či jednatele bez vědomí oprávněných vlastníků společnosti? Pomohu vám se záchranou vaší společnosti i jejího majetku.

Majetkové trestné činy

Krádež, zpronevěra, podvod nebo poškození věřitele. Společně zvládneme vaši obhajobu nejen v těchto případech.

Mohu Vám pomoci?

Obchodní právo & litigace

Postarám se, aby vaše podnikání fungovalo bez komplikací. Poskytnu vám i vaší společnosti spolehlivou právní podporu při každodenní činnosti i soudních sporech.

MOJE SPECIALIZACE:

Zastupování v soudních řízeních

Zastoupím vás nebo vaši společnost v soudním řízení, bez ohledu na to, zda jste žalobce, nebo žalovaný. Ať už řešíte cokoliv: od vymáhání dlužných pohledávek přes určení existence právních vztahů až po exekuce.

Smluvní dokumenty

Vytvořím pro vás návrh nové smluvní dokumentace, případně zkontroluji nebo upravím tu stávající. Pečlivě, abych ochránil vaše zájmy a vy jste se mohli soustředit pouze na své podnikání.

Volené orgány korporací

Vykonáváte některou z funkcí voleného orgánu obchodní korporace? Pomohu vám s plněním vašich zákonných povinností, jako jsou péče řádného hospodáře, prevence vzniku škody společnosti a dalších povinností člena voleného orgánu.

Převody a likvidace společností

Řešíte koupi nebo prodej obchodních korporací, jejich podílů nebo akcií? Obraťte se na mě. Postarám se, aby vše proběhlo bez problémů.

Statusové záležitosti

Pomohu vám při volbě nebo odvolání člena voleného orgánu obchodní korporace, administraci valné hromady nebo členské schůze. Bude-li potřeba, zajistím pro vás i účast notáře.

Pracovní právo

Poradím vám s běžnou pracovněprávní agendou, zastoupím vás v pracovněprávních sporech před soudy a dalších oblastech pracovního práva.

Mohu Vám pomoci?

Compliance program

Nepodceňujte prevenci vzniku trestní odpovědnosti své společnosti. Pomohu vám nastavit systém vnitřní kontroly, který může vaši společnost zachránit v případě trestního stíhání.

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT?

  • kompletní trestněprávní compliance program včetně compliance vnitřní směrnice
  • vytvoření a zajištění provozu etické (compliance) linky
  • školení managementu, vedoucích i řadových zaměstnanců se zaměřením na prevenci vzniku trestněprávní odpovědnosti obchodní korporace
  • revize stávajících interních dokumentů z oblasti prevence vzniku trestněprávní odpovědnosti
  • vytvoření compliance smluvních doložek pro obchodní zástupce a partnery či zákazníky

Vše s důrazem na maximální diskrétnost a efektivitu při řešení rizikových situací.

Budete-li mít zájem, zajistím vaší společnosti komplexní služby compliance officera. Reporting, vyhodnocení oznámení a rizik, doporučení vhodného řešení. Vše včas a zodpovědně. Nechte starosti s compliance na mně.

Mohu Vám pomoci?

Whistleblowing & ochrana oznamovatelů

Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (do 31. března 2022) máte, pokud jste:

  • společnost nebo zaměstnavatel s víc než 25 zaměstnanci,
  • poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů,
  • investiční společnosti a fondy,
  • zprostředkovatelé pojištění a zajištění, pojišťovny a zajišťovny.

Vztahuje se na vás či vaši společnost povinnost zavést vnitřní oznamovací systém v souvislosti s ochranou oznamovatelů a nevíte si rady s řešením? Jsem tu pro vás.

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT?

Komplexní právní ochrana

Připravím pro vás řešení na míru. Tak aby odpovídalo podmínkám vašeho podnikatelského prostředí a velikosti vaší společnosti.

Vlastní softwarové řešení

Ve spolupráci se společností Netcraft Solutions s.r.o. jsme připravili vlastní softwarové řešení pro záznam, analýzu a reporting oznámení. Vše s důrazem na efektivitu vyřízení a diskrétnost zachycených informací.

Vedení whistleblowing agendy

Svěřte své starosti s oznamovacím systémem do mých rukou a věnujte se svému podnikání. O vedení oznamovacího systému se postarám za vás.

Analýza oznámení, jejich rizik a reporting

Všechna oznámení zanalyzuji a navrhnu vhodné a včasné řešení. O všech rizikových situacích vás okamžitě informuji.

Proškolení zaměstnanců, vedoucích pracovníků i členů orgánů společnosti

Proškolím všechny potřebné osoby ve vaší společnosti tak, abyste sami mohli oznamovací systém efektivně a účelně využívat.

Prevence sankcí a úniku informací

Podle návrhu zákona hrozí povinným subjektům při nezavedení vnitřního oznamovacího systému sankce až ve výši 1.000.000,- Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období. Vyhněte se zbytečným pokutám i možnému úniku citlivých informací. Pomohu ochránit vaši reputaci i peníze.

Mohu Vám pomoci?

JUDr. Martin Lištvan

ADVOKÁT

Hledáte spolehlivého advokáta? Ozvěte se. Rád s vámi proberu vše, co vás trápí, a navrhnu konkrétní a realistické řešení na míru vašich potřeb. Pro první setkání preferuju osobní schůzku (umožní mi lépe pochopit podstatu vašeho případu), rád vám ale vyjdu vstříc i v případě, že dáváte přednost jednání na dálku.

Mimochodem, pokud si naši vzájemnou spolupráci během první schůzky rozmyslíte (ať už z jakéhokoliv důvodu), samozřejmě mi nic platit nebudete! Místo toho si v klidu dopijete kávu a odnesete si mou vizitku pro případ, že byste v budoucnu změnili názor.

Těším se na spolupráci!

https://www.aklistvan.cz/wp-content/uploads/2021/10/ML_foto-2-320x367.jpg
OSOBNÍ PŘÍSTUP
Nejste pro mě jen položka v kalendáři. Každému ze svých klientů se věnuju na 100 procent.
REÁLNÉ VÝSLEDKY
Jde mi o výsledky. Stejně jako vám. Postarám se, aby váš případ dopadl podle vašich představ.
ODBORNOST
Jsem expert na obchodní a trestní právo. Vždy vám nabídnu takové řešení, které opravdu funguje.
PROFESIONALITA
Provedu vás světem paragrafů. Spolehlivě a s přihlédnutím ke všem specifikům vašeho případu.

Kontakt & sídlo

SÍDLO KANCELÁŘE
LIŠTVAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Havlíčkova 1680/13
Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
E-MAIL
listvan@aklistvan.cz
TELEFON
+420 724 125 464
IČO: 194 06 827
DIČ: CZ194 06 827
https://www.aklistvan.cz/wp-content/uploads/2021/02/Listvan_logo_final.png
Havlíčkova 1680/13, 110 00 Praha 1
+420 724 125 464
listvan@aklistvan.cz

JUDR. MARTIN LIŠTVAN

advokát
ev. č. ČAK 16526
ID datové schránky: x3faifb

BANKOVNÍ SPOJENÍ

bankovní spojení:Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8168/5500
depositní účet:419406827/5500